Szkolenie ...

 ... i rozwój kadr
Strona główna
W górę
Metodyka ...
Szkolenie ...
Pedagogika porównawcza
Prowadzący: dr Irena Gniazdowska

Zagadnienia

I. Program - szkolenie i rozwój kadr

1.potencjał pracy - zasoby ludzkie

-kwalifikacje

-motywacje

-kompetencje

2.Modele zarządzania ( gospodarowania) potencjałem pracy

3.Zarządzanie samym sobą

II. Metody doboru pracowników

1.Planowanie zatrudnienia

2.Rekrutacja -źródła rekrutacji

a) wewnętrzna - wady i zalety

b) zewnętrzna - wady i zalety

-formy rekrutacji

III. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych

a)analiza na poziomie organizacji ( analiza strukturalno-organizacyjna)

b) analiza na poziomie indywidualnym:

-analiza i opis stanowiska pracy

-analiza zadań

-analiza stanu aktualnego postaw pracownika (motywacja, kompetencje)

 IV. Cele szkoleń

a) wyznaczanie

b) zalety - wady

c) hierarchia i osiągalność celów

V. Szkolenia

1.Szkolenia w miejscu pracy

2.Szkolenia poza miejscem pracy

3.Program szkolenia

4.Metody i techniki szkoleniowe

5.Ogólne zasady  oceny programu, czynności, wyników szkoleniowo-rozwojowych

 

Literatura :

 1.Waldemar  Bańka, Zarządzanie personelem. Teoria i Praktyka, Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2000

2.Peter F. Drucker, Zarządzanie w XXI w. wyd. Muza S.A. W-wa 2000

3.Nowoczesne metody doboru i oceny personelu red. Tomasz Witkowski wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1998 r.

4.Duane P.Schultz, Sydney Ellen Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 2002

5.Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, praca zbiorowa pod red. Mirosławy Rybak, Szkoła Główna Handlowa W-wa 1998

 

Strona główna W górę Metodyka ... Szkolenie ... Pedagogika porównawcza


 


  


    Od 11 grudnia 2003 r jesteś moim gościem.